Metingen

DaaTo Service vof werkt met het VSR-kwaliteitsmeetsysteem. Dit systeem speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Met behulp van dit systeem is het mogelijk om van te voren een minimum aanvaardbaar reinheidsniveau vast te leggen en om een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud.

Het doel van schoonmaak is het regelmatig wegnemen van verschillende soorten vuil. Door toepassing van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem wordt gecontroleerd of de schoonmaak aan de vooraf gestelde eisen voldoet. De beoordeling berust op visuele waarneming. Daarom zij er regels opgesteld om een zo eensluidend mogelijk oordeel te krijgen. Vanzelfsprekend zijn onze inspecteurs zeer ervaren in het afnemen van kwaliteitsmetingen. Beide vaste krachten zijn al meer dan 20 jaar werkzaam in de schoonmaakbranche en u kunt dus vertrouwen op een enorme ervaring.

Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale (NEN)-norm voor de beoordeling van schoonmaakonderhoud: NEN 2075. Tevens past VSR-KMS perfect binnen de Europese norm: EN 13549