top of page

Kwaliteit

Als u inzicht wilt krijgen in de schoonmaakkwaliteit op uw locaties kunt u gebruik maken van onafhankelijke metingen.

DaaTo Service vof werkt met het VSR-kwaliteitsmeetsysteem. Dit systeem speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Met behulp van dit systeem is het mogelijk om van te voren een minimum aanvaardbaar reinheidsniveau vast te leggen en om een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud.

Onze metingen zijn goed te volgen in ons klantenportaal wat toegankelijk is voor opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Zodoende kan iedere partij 24/7 over de gegevens beschikken. 

Vanzelfsprekend zijn onze inspecteurs zeer ervaren in het afnemen van kwaliteitsmetingen. Al onze vaste krachten zijn al zeer geruime tijd werkzaam in de schoonmaakbranche en kunnen dus vertrouwen op een enorme ervaring.

DaaTo Service vof wil aantonen dat zij als bedrijf en de daarbij behorende inspecteurs voldoet aan alle eisen die het VSR stelt aan deze metingen. Daarom hebben wij al sinds 2016 het VSR Keurmerk behaalt. 

Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale

(NEN)-norm voor de beoordeling van schoonmaakonderhoud: NEN 2075.

Tevens past VSR-KMS perfect binnen de Europese norm: EN 13549

bottom of page