top of page

VSR-DKS Meting

De VSR-DKS Metingen voeren wij uit bij locaties die minder dan 1 keer per week worden schoongemaakt.

Door gebruik te maken van de beoordelingscriteria van VSR-KMS voor het goed- of afkeuren van elementen, wordt nauwe aansluiting met VSR-KMS verkregen. Hiermee kan een schoonmaakleverancier het kwaliteitsniveau zodanig bewaken dat de controle volgens VSR-KMS zo goed als zeker een voldoende oplevert.

bottom of page